Gratis Singler Datingtjenester

Endring av avgitte uttalelser bør begrenses til korrigering av faktiske feil. Bilder som brukes som dokumentasjon må ikke endres slik by de skaper et falskt inntrykk. Ingen uten redaksjonell myndighet kan gripe bar i redigering og presentasjon av redaksjonelt materiale. Kilden for informasjon skal som hovedregel identifiseres, med mindre det kommer i konflikt med kildevernet eller hensynet til tredjeperson. Sponsing skal alltid være tydelig merket. Svekk aldri det klare skillet mellom journalistikk og reklame.

Gratis Singler Datingtjenester Homo Seuraa-33592

Mer om helsenorge.no

Unngå omtale som ikke er nødvendig for å oppfylle allmenne informasjonsbehov. Feilaktige opplysninger skal rettes og eventuelt beklages snarest mulig. Av hensyn til kildene og pressens uavhengighet skal upublisert materiale som hovedregel ikke utleveres til utenforstående. Integritet og troverdighet 2. Avvis kommersielt innhold som kan forveksles med det enkelte mediums journalistiske presentasjon. Ha som krav at tilsvaret er av rimelig omfang, holder seg til saken og har en anstendig form. Vær varsom ved omtale av selvmord og selvmordsforsøk. Det er uforenlig med god presseskikk å ha betalingsordninger som er egnet til å friste mennesker til uberettiget å trå innenfor andres privatsfære eller gi fra seg personsensitiv informasjon. Pressen har et spesielt ansvar designed for at ulike syn kommer til uttrykk. Identifiser ikke omkomne eller savnede personer uten at de nærmeste pårørende er underrettet.

Gratis Singler Datingtjenester Homo Seuraa-34468
Gratis Medlemskap Sex Omradern Uleåborg Joulun -
Singler Datingtjenester Gratis Y-935 ?
Singler Datingtjenester Gratis Y-360 ?
Miesflunssa Laukaa Naisen Vittu !
Www Free Hot Sex Videoer Y-748 ?
Gratis Singler Datingtjenester Homo Seuraa-66050

Identifisering må begrunnes i et berettiget informasjonsbehov. Endring av avgitte uttalelser bør begrenses til korrigering av faktiske feil. Vær varsom ved omtale av selvmord og selvmordsforsøk. En redaksjonell medarbeider kan ikke pålegges å gjøre noe som strider mot egen overbevisning. Avtaler om eksklusiv formidling av arrangementer skal ikke være til hinder for fri nyhetsformidling. Direkte utgifter til journalistisk virksomhet skal som hovedregel betales av redaksjonen selv. Det er pressens rett å informere om det som skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige forhold. Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte. Vær varsom ved bruk av begreper som kan virke stigmatiserende. Sørg for by lenker til andre medier eller publikasjoner er tydelig merket. Legg vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon. Redaksjonen har et selvstendig ansvar for så snart som mulig å fjerne innlegg som bryter med god presseskikk.

1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

Kommentit:

Kaikki oikeudet pidätetään © 2018
Created by Ilmari Salonen